Cùng tìm hiểu quy định về nhà ở tại Nhật Bản
Chuyên mục "Những điều thường thức ở Nhật Bản" kỳ này giới thiệu quy định liên quan đến nhà ở tại Nhật. Ngoài câu đố "Có được rủ thêm người đến sống cùng ở nhà thuê hay không?", chuyên mục cũng giải đáp những câu hỏi về tiếng ồn, mở tiệc nướng ngoài ban công... Phần sau chương trình điểm một số tin tức liên quan đến Việt Nam.
Mục "Những điều thường thức ở Nhật Bản" sẽ giải đáp câu hỏi "Có được rủ thêm người đến sống cùng ở nhà thuê hay không?"