Tấu Rakugo: "Mizu-ya no tomi"
Mục Tấu Rakugo gửi tới quý vị câu chuyện "Mizu-ya no tomi" (Của trời ban cho anh hàng nước). Trước đó, mời các bạn cùng tìm hiểu về thang đo mới để cảnh báo mưa lớn của Nhật Bản. (Chương trình phát sóng lần đầu ngày 6/6/2021).