Tấu Rakugo: "Mizu-ya no tomi"
Mục Tấu Rakugo gửi tới quý vị câu chuyện "Mizu-ya no tomi" (Của trời ban cho anh hàng nước). Trước đó, mời các bạn cùng tìm hiểu về thang đo mới để cảnh báo mưa lớn của Nhật Bản.