Tấu Rakugo: "Chikiri Iseya" (phần cuối)
Mục Tấu Rakugo gửi tới quý vị phần cuối câu chuyện "Chikiri Iseya" hay "Hiệu cầm đồ Iseya". Chúng ta cũng sẽ cùng tìm hiểu về năm Sửu của Nhật Bản.