Khách mời: PGS. Trần Đăng Xuân - Nhà khoa học luôn hướng về Việt Nam
PGS. Trần Đăng Xuân là nhà nghiên cứu hiện đang công tác tại Đại học Hiroshima, Nhật Bản. Anh cùng nhóm nghiên cứu có nhiều công trình hướng tới giúp ích cho Việt Nam, ví dụ như phát hiện tiềm năng ứng dụng của cỏ lau xâm lấn vừa được công bố cuối tháng 12 vừa qua. Anh Xuân hiện cũng đang hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh người Việt và đảm nhiệm vai trò chủ tịch Hội người Việt ở Trung Nam Nhật Bản. Hãy cùng nghe anh chia sẻ về công việc và mong muốn góp sức cho quê hương Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt tại Nhật.
PGS. Trần Đăng Xuân thuộc Đại học Hiroshima
Nghiên cứu sinh người Việt tại phòng thí nghiệm của anh Xuân
Anh Xuân là chủ tịch đầu tiên của Hội người Việt tại Trung Nam Nhật Bản