Quản lý rác thải sinh hoạt: Chia sẻ từ Việt Nam và Nhật Bản (phần 2)
Những vấn đề về môi trường hiện nay ở Việt Nam được cho là khá giống với những gì Nhật Bản từng phải đối mặt trong quá khứ. Việt Nam có tham khảo được gì từ những kinh nghiệm của Nhật Bản? Chương trình tuần này xin giới thiệu ý kiến của các diễn giả tham gia hội thảo trực tuyến của Mạng lưới học thuật người Việt Nam tại Nhật Bản (VANJ) cũng như những nỗ lực quản lý rác thải hiện nay ở Việt Nam.
Các diễn giả Đặng Lê Na, Nguyễn Hoàng Thảo và Trần Quốc Thảo (từ trái sang)
Diễn giả giới thiệu tình trạng rác thải ở Việt Nam
Mô hình kinh doanh Xanh ở Việt Nam