Quản lý rác thải sinh hoạt: Chia sẻ từ Việt Nam và Nhật Bản (phần 1)
Vào ngày 11/10 vừa qua, Mạng lưới Học thuật Việt Nam tại Nhật Bản (VANJ) đã tổ chức hội thảo trực tuyến với đề tài là tình hình quản lý rác thải ở 2 nước. Hội thảo có sự tham gia của 6 diễn giả là những chuyên gia, kỹ sư người Việt làm việc trong lĩnh vực này. Chương trình tuần này giới thiệu cách thức quản lý rác thải ở Nhật Bản.
Hội thảo được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của 6 diễn giả
Những sáng kiến giảm thiểu rác thải tại Nhật Bản