Tấu Rakugo: Hatena no Chawan
Mục Tấu Rakugo gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện "Hatena no Chawan" (Chén trà lạ thật). Trước đó, mục Hồi âm thư thính giả trả lời thư gửi về ban tiếng Việt thời gian qua.