Tấu Rakugo: Natsu no isha
Mục Hồi âm thư thính giả trả lời các lá thư gửi về Ban tiếng Việt thời gian qua. Tiếp đó, mục Tấu Rakugo gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện "Natsu no isha" (Thày thuốc mùa Hè).