Kết nối Việt - Nhật: Kể chuyện phóng vệ tinh MicroDragon
Ngày 18/1/2019, vệ tinh MicroDragon do Việt Nam chế tạo được tên lửa Epsilon-4 của Nhật Bản phóng thành công lên quỹ đạo từ trạm phóng ở Kagoshima, miền Nam Nhật Bản. Đây là kết quả của dự án hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Mục Kết nối Nhật - Việt xin gửi tới quý vị cuộc trò chuyện với các kỹ sư Việt Nam và cộng sự Nhật Bản về sứ mệnh lần này và ngành vũ trụ Việt Nam.
Các kỹ sư Việt Nam trực thu tín hiệu vệ tinh tại Đại học Tokyo
Vệ tinh MicroDragron do các kỹ sư Việt Nam chế tạo dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Nhật Bản
Các kỹ sư Việt Nam và chuyên gia của Đại học Tokyo