Cùng các bạn Việt Nam

Cùng các bạn Việt Nam

Chương trình tương tác với thính giả của đài, lắng nghe ý kiến và gửi đến các bạn những chương trình có chủ đề mà các bạn quan tâm. Hãy gửi thư cho chúng tôi.