Từ khóa cuộc sống

Từ khóa cuộc sống

Chúng tôi giới thiệu các từ khóa, như "cân bằng công việc-cuộc sống" và "bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng"..., lấy từ sách giáo khoa môn kateika (quản lý gia đình) được giảng dạy trong trường học ở Nhật Bản. Chương trình giúp thính giả hiểu thực tế cuộc sống ở Nhật Bản ngày nay, thông qua ý nghĩa và bối cảnh của các từ khóa, cũng như qua con số thống kê và các cuộc phỏng vấn.