Tháng 3
Chương trình giới thiệu những ca khúc tuyển chọn từ bảng xếp hạng các bản hit mới nhất. Số cuối cùng xin giới thiệu những tác phẩm nổi tiếng của các nghệ sĩ từng góp mặt trong chương trình.

*Do vấn đề bản quyền và các vấn đề khác, chương trình không được phát lại theo yêu cầu trên mạng internet.