Bốn mùa trong thơ Haiku

Bốn mùa trong thơ Haiku

HAIKU là thể thơ ngắn nhất thế giới của Nhật Bản, có sử dụng các KIGO (từ khóa theo mùa). Trong mỗi số của chương trình, chúng tôi sẽ lựa chọn một từ khóa và những bài thơ Haiku tiêu biểu sử dụng từ khóa đó. Cùng trải nghiệm các mùa ở Nhật Bản theo cách mà người Nhật vẫn làm.