Cùng nhau học tiếng Nhật

Cùng nhau học tiếng Nhật

Học tiếng Nhật thật dễ với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật phiên bản mới. Mỗi bài học dài 10 phút được phát mỗi tuần một lần qua phát thanh và trên trang web. Sau 48 tuần, người học nắm được kiến thức cơ bản của tiếng Nhật và có thể đàm thoại. Bài học cũng giới thiệu mẹo nhỏ du lịch và các nét văn hóa, tập quán của Nhật Bản. Bắt đầu học tiếng Nhật cùng chúng tôi nhé!