Chính sách về thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân

Hãng phát thanh truyền hình Nhật Bản (NHK), một tổ chức công cộng hoạt động bằng kinh phí là tiền thu phí xem truyền hình, hiểu rõ tầm quan trọng của thông tin cá nhân về khán thính giả và ý thức rõ rằng thông tin cá nhân cần phải được xử lý thận trọng và thích hợp trên nguyên tắc tôn trọng phẩm giá của mỗi cá nhân. Một trong những trách nhiệm quan trọng của NHK là phải xử lý thông tin cá nhân của khán thính giả một cách thận trọng và thích hợp.

Sự phổ biến của Internet trên quy mô toàn cầu dẫn tới việc hình thành một mạng lưới máy tính tiên tiến trên thế giới, tạo nên một môi trường mà một lượng lớn thông tin cá nhân có thể được truyền đi trong chốc lát. Để bảo đảm rằng việc xử lý thông tin cá nhân thật thích hợp và để hoàn thành nghĩa vụ của một hãng phát thanh truyền hình công cộng trong một xã hội của kỹ thuật thông tin, truyền thông tân tiến, NHK đã xác lập những chính sách cơ bản của mình như mô tả dưới đây để khẳng định rằng NHK cam kết sẽ bảo vệ thông tin cá nhân.

 1. Tuân thủ luật pháp về bảo vệ thông tin cá nhân (Tuân thủ luật pháp)

  NHK sẽ tuân thủ "Luật bảo vệ thông tin cá nhân" (Luật No. 57. 2003), cũng như các quy định khác liên quan tới thông tin cá nhân, và sẽ xử lý thông tin cá nhân phù hợp với quy định nội bộ của NHK. Để làm được điều đó, NHK sẽ giáo dục và đào tạo đội ngũ nhân viên tiến hành công việc xử lý thông tin cá nhân để phục vụ cho hoạt động của NHK.

 2. Thực thi các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân

  NHK sẽ thực thi các biện pháp nhằm bảo đảm cho việc xử lý thông tin cá nhân phù hợp với quy định, đồng thời tiến hành các biện pháp an toàn và quản lý thích đáng để ngăn chặn hành động xâm phạm sự riêng tư và các quyền cá nhân khác, xuất phát từ những việc như đánh cắp, giả mạo, làm rò rỉ thông tin các nhân hay bất kỳ việc nào khác.

  Trong quá trình sử dụng thông tin cá nhân, NHK sẽ thiết lập "Quy định bảo vệ thông tin cá nhân trong các lĩnh vực đưa tin, công tác bản quyền và nghiên cứu học thuật" và sẽ tuân thủ quy định này khi xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích báo chí, như quy định trong Điều 50, đoạn 1 của "Luật bảo vệ thông tin cá nhân" và sẽ tuân thủ "Quy định của NHK về bảo vệ thông tin cá nhân" khi xử lý thông tin cá nhân cho những mục đích khác.

 3. Tăng cường hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân

  Với mục đích quản lý một cách thích hợp thông tin cá nhân, NHK sẽ bổ nhiệm các nhân viên và một giám sát viên phụ trách vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân.

 4. Giải quyết khiếu nại về việc xử lý thông tin cá nhân

  Khiếu nại về việc xử lý thông tin cá nhân cũng như yêu cầu của khán thính giả về việc tiết lộ thông tin cá nhân của họ sẽ được ghi nhận kịp thời và phản hồi thông qua các chi nhánh của NHK trong cả nước.