Nhóm tự lực của người bị rối loạn ăn uống

4phút 05giây

Một phụ nữ chia sẻ về chứng rối loạn ăn uống và một nhóm tự lực đã mang đến cho cô hy vọng như thế nào.