Phép màu miếng vá vô hình

5phút 02giây

Một người cha cùng con gái sửa chữa quần áo bị hỏng bằng phép màu "miếng vá vô hình".