"Aitai! (bản tiếng Bengali)" feat. Các em thiếu nhi từ EKMATTRA-DBBL Academy - AITAI! Tôi muốn gặp bạn

4phút 20giây

Những trẻ em đang sống tại một ngôi làng có tự nhiên phong phú, được gọi là làng Haruagat nằm ở phía Bắc từ thủ đô Dhaka của Bangladesh
Các em đã biểu diễn bằng các nhạc cụ truyền thống của Nam Á như Tabla (trống), đàn hòa âm (nhạc cụ bàn phím) và duitara (đàn dây)!
Chỗ các em học là Tổ chức phi chính phủ NGO「Ekmattra」.
Ekmattra là từ của tiếng Bengal có nghĩa là “Một đường mọi người cùng chia sẻ”.
Là cơ sở tạo ra tương lai cho những trẻ em vì bị phân biệt đối xử và nghèo khó nên buộc phải sống trên đường.
Các em vừa sống tập thể vừa học các quy định sống và các kỹ năng sống, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa như hát múa và vẽ tranh hoặc thể thao..vv.
Cùng ca nhạc, xin mời xem đoạn phỏng vấn về ước mơ của tương lai mà các em kể.