Tiếng Nhật cần thiết #10: Sơ tán

01phút 30giây

Những cụm từ này sẽ hữu ích cho bạn trong việc sơ tán khi xảy ra thiến tai. Bạn có biết tất cả những cụm từ này không?