Tiếng Nhật cần thiết #9: PHÒNG CHỐNG THẢM HỌA

01phút 29giây

Những cụm từ này sẽ giúp bạn chuẩn bị ứng phó với thiến tai. Bạn có biết tất cả những cụm từ này không?