Tiếng Nhật cần thiết #8: Những câu chào hỏi quan trọng

00phút 54giây

Những cụm từ này sẽ giúp ích cho bạn khi chào hỏi người khác bằng tiếng Nhật! Bạn có biết tất cả những cụm từ này không?