COVID-19: Hơn 100 triệu chứng

0phút 53giây

Có hơn 100 triệu chứng khác nhau khi nhiễm vi-rút corona đã được ghi nhận. Đây là một phần trong dự án có sự góp mặt của các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới và sử dụng AI để phân tích 200.000 tài liệu về COVID-19.