COVID-19: Lợi ích của khẩu trang

0phút 53giây

Các nhà nghiên cứu phát hiện mối liên hệ giữa việc đeo khẩu trang và khả năng miễn dịch với COVID-19. Đây là một phần trong dự án có sự tham gia của các nhà nghiên cứu hàng đầu trên khắp thế giới và AI, phân tích 200.000 tài liệu về COVID-19.