Tiếng Nhật cần thiết #7: Bạn có khỏe không?

01phút 17giây

Những cụm từ này sẽ giúp bạn biết cách di diễn dạt tính trạng sức khỏe bằng tiếng Nhật! Bạn có biết tất cả những cụm từ này không?