Tiếng Nhật cần thiết #6: Giới thiệu bản thân

01phút 21giây

Khi bạn gặp những người bạn mới, những cách diễn đạt bằng tiếng Nhật này sẽ rất hữu dụng! Bạn có biết tất cả những cụm từ này không?