Tiếng Nhật cần thiết #4: Loại bỏ rào cản ngôn ngữ

01phút 12giây

Những cách diễn đạt này sẽ giúp bạn giao tiếp tiếng Nhật trôi chảy hơn! Bạn có biết tất cả những cụm từ này không?