Tiếng Nhật cần thiết #3: Mua sắm và Gọi món

01phút 28giây

Những cách diễn đạt này sẽ giúp bạn đi khắp Nhật Bản! Bạn có biết tất cả những cụm từ này không?