2phút 00giây
COVID-19: Sử dụng khẩu trang một cách hiệu quả
2phút 00giây


Có thể xem đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2021

Các dữ liệu mới phát hiện cho thấy đeo khẩu trang đúng cách có thể giữ an toàn cho bạn và những người chung quanh trong đại dịch vi-rút corona này.