2phút 00giây
COVID-19: Những rủi ro từ bồn cầu
2phút 00giây


Có thể xem đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2021

Công trình nghiên cứu mới cho thấy bồn cầu có thể ẩn chứa những rủi ro lây nhiễm vi-rút corona như thế nào.