2phút 00giây
Sự nguy hiểm của "High-Touch Surfaces"
2phút 00giây


Có thể xem đến: Ngày 25 tháng 5 năm 2021

Hãy tự bảo vệ mình trước vi-rút corona bằng cách trang bị kiến thức về các rủi ro từ "High-Touch Surfaces." Đài NHK cộng tác với các chuyên gia thực hiện một thử nghiệm minh họa sự tồn tại của các rủi ro đó.