Tiếng Nhật cần thiết #2: Hỏi đường

01phút 28giây

Những cách diễn đạt này sẽ giúp bạn đi khắp Nhật Bản! Bạn có biết tất cả những cụm từ này không?