Tiếng Nhật cần thiết #1: Những kiến thức cơ bản nhất

01phút 11giây

Hãy học những cụm từ tiếng Nhật hữu ích nhất!