1phút 07giây
Công việc tuyệt vời Kỹ thuật viên cắt
1phút 07giây

Trong số đầu tiên của loạt phim tài liệu mới về những công việc kỳ lạ và tuyệt vời, chúng tôi giới thiệu công việc tạo mặt cắt hoàn hảo. Chúng ta sẽ gặp gỡ một ảo thuật gia cắt ngọt mọi vật liệu có thể nghĩ đến.