Tận dụng khăn tay trong trường hợp khẩn cấp

0phút 29giây

- Nguyên liệu, dụng cụ -
Khăn tay
- Cách làm -
・Dùng để gói đồ, giống như khăn Furoshiki.
・Dùng để áp lên vết thương chảy máu, buộc vết thương.
・Bọc viên đá để làm búa.
・Gấp lại sao cho vừa miệng hoặc mũi rồi buộc ra phía sau đầu.
・Buộc vào hai chỗ trên chiếc gậy.
- Ghi chú -
Khăn tay loại lớn, khăn tay tenugui, khăn furoshiki sẽ có tác dụng khi gặp sự cố. Hàng ngày nên mang theo người.