Làm cáng bằng chăn chiên

0phút 26giây

- Nguyên liệu, dụng cụ -
Chăn chiên, 2 chiếc sào phơi quần áo
- Cách làm -
1. Đặt một chiếc sào vào chỗ khoảng 1/3 chiếc chăn chiên. Gấp phần ngắn của chăn qua sào.
2. Đặt chiếc sào còn lại lên phía đầu chăn vừa gấp lại, gập phần còn lại của chăn lên phía trên sào.
- Ghi chú -
Hãy sử dụng loại sào thật cứng.