Làm lều sơ tán bằng túi ny-lon đựng rác khi gặp thảm họa

0phút 33giây

- Nguyên liệu, dụng cụ -
Túi đựng rác, dây buộc
- Cách làm -
1. Làm cho túi ny-lon phồng lên rồi buộc chặt miệng túi.
2. Dùng dây buộc các túi ny-lon lại với nhau.
3. Chồng các lớp túi ny-lon này lên nhau, dùng dây buộc cố định.
- Ghi chú -
Lều sơ tán giữ ấm cho cơ thể và cũng là nơi cho trẻ em vui chơi.