0phút 23giây
Làm cốc bằng giấy báo
0phút 23giây

- Nguyên liệu, dụng cụ -
Giấy báo, túi ny-lon cỡ nhỏ
- Cách làm -
1. Gấp giấy thành chiếc cốc.
2. Lót túi ny-lon vào trong.