Làm bát đĩa không cần rửa

0phút 20giây

- Nguyên liệu, dụng cụ -
Bát, đĩa, màng bọc thực phẩm
- Cách làm -
1. Bọc màng bọc thực phẩm vào bát, đĩa.
2. Ăn xong thì bỏ màng bọc thực phẩm đi.