Làm khẩu trang bằng giấy nhà bếp

0phút 31giây

- Nguyên liệu, dụng cụ -
Giấy nhà bếp, dây chun: 4 chiếc, gim dập
- Cách làm -
1. Gấp giấy nhà bếp theo kiểu rẻ quạt
2. Dùng gim dập gắn dây chun vào giấy.