Làm quần đi mưa bằng túi ny-lon đựng rác

0phút 41giây

-Nguyên liệu, dụng cụ -
Túi ny-lon đựng rác, dây buộc
- Cách làm -
1. Cho chân vẫn đi giầy vào túi ny-lon.
2. Lấy dây buộc chặt lại.
- Ghi chú -
Dùng túi ny-lon và dây để buộc chặt như vậy thì nước cao tới đầu gối vẫn an toàn.