Làm bỉm bằng túi ny-lon và khăn mặt

0phút 22giây

- Nguyên liệu -
Túi ny-lon, khăn mặt, kéo
- Cách làm -
1. Cắt ngang quai túi và hai bên rồi mở ra.
2. Lót khăn mặt vào giữa,đặt trẻ nằm lên, gấp túi ny-lon lên rồi buộc lại.
- Ghi chú -
Hãy nhớ thay khăn mặt nhiều lần.