Dùng camera 3D phát hiện có người để không còn tai nạn ở điểm chắn tàu

Học tiếng Nhật qua Tin tức Learn Japanese from the News

10phút 00giây
Ngày phát sóng: Ngày 12 tháng 12 năm 2022 Có thể theo dõi đến: Ngày 12 tháng 12 năm 2023

Hãy cùng nghe tin tức bằng tiếng Nhật đơn giản về việc một công ty đường sắt Nhật Bản sử dụng hệ thống an toàn mới, dùng AI và camera 3D phát hiện có người trong điểm chắn tàu để phòng ngừa tai nạn. Ta cũng học thêm các khái niệm có ích trong cuộc sống hằng ngày liên quan đến tàu điện, và các biện pháp an toàn được áp dụng ở các điểm chắn tàu.

Tóm lược chương trình