Con dấu bảo vệ thông tin cá nhân

Phát kiến hàng đầu Nhật Bản Japan's Top Inventions

15phút 00giây
Ngày phát sóng: Ngày 24 tháng 12 năm 2020 Có thể theo dõi đến: Ngày 12 tháng 11 năm 2023

Tập này sẽ giới thiệu về con dấu bảo vệ thông tin cá nhân: con dấu cao su khiến địa chỉ thư không thể đọc được. Chỉ cần đóng dấu thì hoa văn chữ cái độc đáo trên con dấu sẽ làm cho văn bản nằm dưới không đọc được. Những con dấu này được phát minh vào năm 2007 để giúp bảo vệ thông tin cá nhân. Lần này, chúng ta không chỉ khám phá câu chuyện đằng sau những con dấu hiện đã được bán tại hơn 20 quốc gia và khu vực này, mà còn tìm hiểu về phiên bản mới nhất của chúng.

Tóm lược chương trình