Giấy Nhật washi

Japanology Plus

28phút 00giây
Ngày phát sóng: Ngày 28 tháng 4 năm 2022 Có thể theo dõi đến: Ngày 31 tháng 3 năm 2025

Giấy Nhật, được gọi là Washi, có bề mặt vô cùng hấp dẫn và cực kì bền chắc. Giấy được dùng qua nhiều thế kỷ trong nhiều mặt cuộc sống và văn hoá Nhật Bản. Khách mời của chúng ta, anh Akutsu Tomohiro, nói về công việc phục chế, gia cố các tài liệu cổ bằng washi. Anh cũng giới thiệu nhiều kỹ thuật khác nhau để sản xuất giấy Nhật và cho chúng ta xem nhiều sản phẩm mới thật bất ngờ. Chúng ta cũng sẽ gặp các nghệ sĩ và thợ thủ công đang khám phá những công dụng mới của washi.

Tóm lược chương trình