Lối sống Không lãng phí
Zero Waste Life

Lối sống Không lãng phí
Zero Waste Life

Gặp gỡ những con người trên khắp Nhật Bản đang thực hiện lối sống không lãng phí dựa trên tinh thần “MOTTAINAI” – trân quý những thứ ta có.