WHAT'S YOUR CONNECTION?

WHAT'S YOUR CONNECTION?

Chương trình đa ngôn ngữ khám phá những mối liên hệ bất ngờ giữa Nhật Bản với con người và địa danh khắp thế giới. Phóng viên cùng trò chuyện với khán thính giả bằng nhiều ngôn ngữ và đưa họ đến gần hơn với Nhật Bản.