NHK WORLD PRIME

NHK WORLD PRIME

Chuyên mục NHK WORLD PRIME giới thiệu các phóng sự chất lượng cao, đa dạng về cả hình thức và nội dung.