Nghệ thuật mà không có tác động xã hội là đồ bỏ đi.
Art is trash without social impact.

Nghệ thuật mà không có tác động xã hội là đồ bỏ đi.
Art is trash without social impact.

Nghệ sĩ Matsuyama Tomokazu có được một lượng lớn người theo dõi kể từ khi chuyển đến Mỹ ở độ tuổi 20. Năm 2020 được cho là sẽ mang lại thành tựu lớn khi về Nhật nhưng kế hoạch của anh lại bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19.