Tỏa sáng: Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam ở Hokkaido
Time to Shine: Vietnamese technical interns in Hokkaido

Tỏa sáng: Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam ở Hokkaido
Time to Shine: Vietnamese technical interns in Hokkaido

Các thực tập sinh kỹ năng Việt Nam ở Hokkaido đang học hỏi kỹ thuật Nhật Bản, và tận hưởng cuộc sống với các thực tập sinh kỹ năng khác ở nơi này.